Poslovne storitve

Pametne IoT aplikacije

Pametne aplikacije (IoT Intelligent Applications) za internet stvari (IoT) uporabljajo iz senzorjev pridobljene podatke za različne namene, na primer za vpogled v učinkovitost proizvodnje ali vzdrževanja, za nadzor varnosti na delovnem mestu in še marsikaj.

IoT aplikacije se uporabljajo za:

Nadzor sredstev in preventivno vzdrževanje: Sprotna vidnost stanja, lokacije in uporabe sredstev ter napovedovanje potreb po vzdrževanju.
Varnost na delovnem mestu: Zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih, izboljšanje skladnosti in spremljanje zaposlenih za izboljšanje produktivnosti.
Pametna proizvodnja: Neprekinjeno sledenje in napovedovanje učinkovitosti proizvodnje v tovarnah, izdelkih, na linijah in strojih.
Nadzor vozil: Optimiziranje celostne logistične operacije s proaktivnim odkrivanjem nepravilnosti in odstopanj.

Partnerji

X