Kibernetska varnost

Upravljanje varnostnih informacij in dogodkov

Sistem za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov pomaga zaznavati in razvrščati varnostne grožnje ter zagotavljati hiter odziv nanje.

SIEM (Security Information and Event Management) omogoča konsolidacijo dnevniških zapisov (Log) in omrežnega toka (Network Flow) iz vseh naprav, odjemalcev, strežnikov in aplikacij na enem mestu (centralizirano), kjer izvaja tudi analizo ter poročanje. SIEM se uporablja tudi za zagotavljanje skladnosti z notranjimi organizacijskimi politikami in zunanjimi predpisi. SIEM nudimo kot rešitev ali kot storitev v oblaku.
Za večjo odpornost na kibernetske grožnje združujemo SIEM z lastnimi ali drugimi naprednimi tehnologijami, kot so umetna inteligenca, strojno učenje in SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

Koristi:

Celovit pregled nad aktivnostmi omrežja, aplikacij in uporabnikov.
Hitro odkrivanje varnostnih groženj in zagotavljanje odziva.
Odkrivanje nenavadnih vzorcev obnašanja uporabnikov, sistemov, aplikacij.
Zagotavljanje skladnosti z zbiranjem in shranjevanjem zapisov ter poročanjem.
Odkrivanje in upravljanje ranljivosti.
Enostavna integracija s tretjimi rešitvami.
Lastne rešitve, kot so Honeypot, Workflow, itd.

Orkestracija, avtomatizacija in odziv na varnostne grožnje

Podjetja na dan prejmejo na stotine varnostnih groženj. To je že težko spremljati, kaj šele oceniti ali gre za resnične ali lažno pozitivne grožnje.

Naraščajoče število varnostnih groženj varnostne analitike postavlja pred zahtevno nalogo. Podjetja so bombardirana z velikim številom varnostnih groženj, dodatno pa te postajajo vse bolj zapletene in dodelane, zato je težko zaznati in ugotoviti katere so resnične in katere lažno pozitivne. Razlika med kibernetskimi grožnjami, ki so se pojavljale včasih in sodobnimi napadi je v tem, da so danes uporabljene vrhunske tehnologije, ki puščajo manj sledi, zaradi česar morajo analitiki in drugi varnostni strokovnjaki ročno ocenjevati vsako grožnjo.
SOAR (Security Orchestration Automation and Response) pomaga varnostnim analitikom in timom pri hitrem upravljanju in odzivanju na varnostne grožnje in dogodke. Omogoča prioritetizacijo, standardizacijo in avtomatizacijo, zlasti s strojnim učenjem in umetno intelligenco.

Koristi:

Analiziranje varnostnih groženj v realnem času: Rrazbremenjuje analitike in jim zagotavlja dodatne informacije pri postopku triaže in odločanja.
Uporaba mehanizmov strojnega učenja za prepoznavo lažno pozitivnih dogodkov (false positive): Zmanjšuje potrebo po intervenciji in ročnih analizah oziroma triažah.
Uporaba planov (Playbook) za standardizirane odzive na varnostne grožnje: Vsak korak v planu odziva je mogoče avtomatizirati ali omogočiti njegovo izvedbo z enim klikom.
Integriranje vseh varnostnih sistemov/orodij na enotno mesto in avtomatizacija delovnih tokov (Workflow) varnostnim ekipam (SecOps) za odzivanje na varnostne incidente.
Avtomatizacija ročnih aktivnosti: Vključno z odpiranjem zahtevkov v tretjih sistemih ali proženjem poljubnih akcij (npr. onemogočanje komunikacije/porta).
X