Razvojne storitve

Razvoj po meri naročnika

Če ne najdete standardizirane rešitve, bo rešitev po meri prava za vas.

Če želite povečati vrednost svojega podjetja, če svojega poslovanja ne morete umestiti v standardni okvir, če ste inovativni in razmišljate o novih poslovnih modelih, potem je prava pot razvoj programske opreme po vaši meri. Nudimo kakovostne in učinkovite storitve razvoja programske opreme, ki ustrezajo vašim poslovnim ciljem. Pomagamo vam v fazah planiranja, analize, načrtovanja izdelkov in arhitekture, razvoja in implementacije, testiranja in vzdrževanja.

Področja našega delovanja

Kako delamo?

Razumevanje poslovanja in potreb: Vedno se poskušamo poistovetiti s strankami za boljše razumevanje njihovih potreb in doseganje zadanih ciljev. Z design thinking pristopom sodelujemo s strankami in preučimo vse možnosti rešitve. S pomočjo strukturiranih praks razmišljanja (brainstorming) razvijamo ideje, ki jih nato iterativno testiramo s strankami.
Scrum in agilno: Naše prepričanje je, da je Scrum najboljši način za sodelovanje ekip, saj je celoten proces nemoten in pregleden. S Scrumom spodbujamo ekipe, da se učijo skozi izkušnje, samoorganizirajo in se osredotočijo na nenehno izboljševanje.
Razvoj in uvedba: Naša koda je ustvarjena s poudarkom na kakovosti, preprostosti, prilagodljivosti, razširljivosti ter na enostavnosti uvajanja in vzdrževanja. Za izboljšanje same kakovosti kode se izvajajo pregledi kode ter testiranje. S QA zagotavljamo, da programski izdelki ustrezajo pričakovanjem in zahtevam strank. Nove različice programske opreme in storitve avtomatiziramo s postopki dostave CI/CD.
DevOps: DevOps uporabljamo za izboljšanje komunikacije in sodelovanja med razvojnimi in operativnimi skupinami, da bi povečali hitrost in kakovost uvajanja programske opreme. Življenjski cikel DevOps vključuje fazo načrtovanja, izgradnje, integracije, uvajanja (CI/CD), nadziranja ter odzivanja na morebitne povratne informacije.
DevSecOps: DevSecOps je nadaljnji razvoj koncept DevOps, ki poleg avtomatizacije obravnava kakovost kode in zagotavljanje zanesljivosti. Vsi naši izdelki so zasnovani tako, da so varni. Varnost je vključena v samo zasnovo rešitve od začetka in se začne z robustno arhitekturno zasnovo ter uveljavljanjem preverjanja pristnosti, avtorizacije, zaupnosti, celovitosti podatkov, zasebnosti, odgovornosti, razpoložljivosti in varnosti.
Zaščita pravic intelektualne lastnine: Zagotavljamo, da so vsi podatki, informacijski sistemi in procesi zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ter razkritjem. V vseh fazah sodelovanja varujemo intelektualno lastnino, kot da je naša.

Partnerji

X