SmartIS is hiring people and if you love exploring the ways technology helps you do all your favorite things we need you to be great at sharing your knowledge with others.

We will know how to appreciate your knowledge, so we are inviting you to send us your CV to email info@smartis.si

We are offering a job with regular payment on top location (Cristal palace, BTC, Ljubljana)

in excellent working environment, with nice colleagues and friendly bosses.

Current opening positions :

Front End Developer

Back End Developer

JAVA/JEE Developer

Quality Assurance Tester

DevOps inženir

Big Data Expert

 

details below :


Front End Developer :

Od kandidata pričakujemo:

 • dobro poznavanje JavaScripta,
 • dobro poznavanje HTML 5 in CSS 3,
 • poznavanje in uporaba razvojnih konceptov ter dobrih praks programiranja,
 • vsaj en projekt v preteklosti s frameworkom AngularJS, Angular ali Vue/React,
 • sposobnost dela v ekipi, samoiniciativnost, pedantnost, kreativnost, dobra osebna organizacija, sposobnost prilagajanja in učenja novih stvari.

Bonus:

 • portfelj dosedanjih projektov in/ali njihova predstavitev,
 • izkušnje na ostalih prodročjih programiranja,
 • izkušnje ali poznavanje UX in UI dizajna,
 • poznavanje ES6+ ali Typescripta,
 • poznavanje orodij za avtomatizacijo stila (sass ali less),
 • poznavanje orodij za avtomatizacijo testiranja (protractor ali mocha).

V razvoju uporabljamo:

 • AngularJS,
 • Angular Material Design,
 • Grunt, Bower, Git
 • In-house orodja.

Višina plačila je odvisna od znanja in izkušenj kandidata.


Back End Developer:

Pri SmartISu širimo ekipo in vabimo vse, ki se najdete v spodnjih alinejah, da nam pošljete CV in portfelj projektov.

Ponujamo delo z rednim plačilom na super lokaciji (Kristalna palača, BTC) med prijetnimi sodelavci in prijaznimi šefi.

 

Od kandidata pričakujemo:

 • dobro poznavanje JavaScripta ES6+,
 • dobro poznavanje Node.js,
 • poznavanje vsaj enega routing frameworka (Express, Restify ali Koa),
 • izkušnje z relacijskimi in nerelacijskimi bazami (MongoDB, PostgreSQL, MySQL),
 • poznavanje in uporaba razvojnih konceptov ter dobrih praks programiranja,
 • poznavanje Linux okolja (osnovne operacije v bashu),
 • sposobnost dela v ekipi, samoiniciativnost, pedantnost, kreativnost, dobra osebna organizacija, sposobnost prilagajanja in učenja novih stvari.

 

Bonus:

portfelj dosedanjih projektov in/ali njihova predstavitev,

izkušnje na ostalih prodročjih programiranja,

poznavanje orodij za avtomatizacijo testiranja (mocha, ava).

 

V razvoju uporabljamo:

Node,

Express,

Mongoose,

Grunt, Gulp, npm, Git,

MongoDB,

Eslint,

Mocha, Ava.

 

 

Višina plačila je odvisna od znanja in izkušenj kandidata.


JAVA/JEE Developer:

Od kandidata pričakujemo:

 • uporaba algoritmov za reševanje problemov, poudarek na paralelnosti in skalabilnosti,
 • delo z Java, JEE (EJB, JAX-RS, JMS, …), JDBC, SQL,
 • delo v ekipi, kreativnost, samoiniciativnost, ambicioznost, dobra osebna organiziranost, urejenost,
 • poznavanje Linux okolja,
 • poznavanje in uporaba razvojnih konceptov ter dobrih praks programiranja,
 • sposobnost dela v ekipi, samoiniciativnost, pedantnost, kreativnost, dobra osebna organizacija, sposobnost prilagajanja in učenja novih stvari.

Bonus:

 • poznavanje in delo z Hadoop, HBase okoljem,
 • poznavanje in delo z MQTT protokolom,
 • izkušnje na ostalih prodročjih programiranja,
 • sposobnost samostojnega ucenja in uporabe omenjenih tehnologij.

V razvoju uporabljamo:

 • WIldfly 10.1.0,
 • Maven, Git, Arquillian, Junit,
 • Redis, Apache HBase (with Phoenix).

Višina plačila je odvisna od znanja in izkušenj kandidata.


Quality Assurance Tester:

Od kandidata pričakujemo:

 • izkušnje z ustvarjanjem in izvajanjem testnih end-to-end postopkov / scenarijev z uporabo testnih orodij, skript in poznavanjem najboljših praks,
 • izkušnje s prepoznavanjem napak z uporabo testnih metod ter njihova dokumentacija v različnih fazah produkta (pre/post analiza),
 • izkušnje pri dizajniranju novih funkcionalnosti in izboljšavah produkta,
 • tesno sodelovanje z razvojno ekipo pri ustvarjanju projektov in zagotavljanju najvišje kvalitete produkta,
 • izkušnje pri zasnovi in ustvarjanju ter vzdrževanju baze napak, komentarjev s strani uporabnikov, rezultatov anket in fukcionalnih izboljšav,
 • sposobnost izvajanja izdelave periodičnih testnih poročil in stanja kvalitete produkta,
 • sposobnost izvajanja pregledov in izdelave uporabniške dokumentacije za uporabo produkta,
 • poznavanje gradnikov okolja HTML 5 (HTML, CSS, JavaScript), njihov namen in značilnosti,
 • sposobnost samostojnega dela in dela v ekipi, samoiniciativnost, pedantnost, kreativnost, dobra osebna organizacija, sposobnost prilagajanja in učenja novih stvari,
 • odlične komunikacijske sposobnosti.

Bonus:

 • portfelj dosedanjih projektov in/ali njihova predstavitev,
 • izkušnje na ostalih prodročjih razvoja programske opreme,
 • izkušnje ali poznavanje UX in UI dizajna,
 • izkušnje s programskim jezikom JavaScript,
 • izkušnje z okoljem AngularJS,
 • izkušnje z uporabo orodij za avtomatizacijo testiranja (protractor, mocha, selenium, ghost inspector).

V razvoju uporabljamo:

 • selenium,
 • protractor,
 • mocha,
 • ghost inspector.

Višina plačila je odvisna od nivoja znanja in izkušenj kandidata.


DevOps inženir:

Od kandidata pričakujemo:

 • sposobnost zasnove, konfiguracije, optimizacije, dokumentacije in vzdrževanja IOT platforme,
 • sposobnost zasnove in izdelave ogrodij, orodij za podporo nameščanja in upravljanja storitev IOT platforme,
 • sposobnost evalvacije novih orodij, okolij, tehnologij za namen izboljšanja delovanja ključnih točk sistema (hitrost, učinkovitost, skalabilnost, dostopnost, varnost, CI),
 • sposobnost izvajanja pregledov in izdelave uporabniške dokumentacije za uporabo produkta (storitve, okolje, infrastruktura, protokoli),
 • poznavanje JavaScript ES 6+, ESLint, YARN, NPM in Babel
 • poznavanje linuxa kot strežniškega sistema (bash, ssh, ssl, rsa, proxy, systemctl, yum, apt, pacman),
 • poznavanje proxy strežnikih sistemov (nginx),
 • poznavanje in znanje računalniških omrežij,
 • izdelava skript za avtomatizacijo procesov,
 • izkušnje z upravljanje in vzdrževanjem spletnih strežnikov (nginx, Node.js),
 • zasnova, implementacija in vzdrževanje oblačnih rešitev, gostujočih storitev in njihove okoljske infrastukture,
 • izkušnje s snovanjem, implementacijo in vzdrževanjem modularnih aplikacijskih storitev za potrebe delovanja IOT platforme,
 • izkušnje z izdelavo skalabilnih aplikacij / platform,
 • izkušnje z upravljanjem, preverjanjem skalabilnosti, visoke razpoložljivosti, učinkovitosti ter monitoriranje platforme,
 • izkušnje s sodelovanjem z razvojno ekipo pri zasnovi arhitekture rešitve in zagotavljanjem sledljivih in ponavljajočih procesov,
 • izkušnje z CI orodji, npr: Jenkins,
 • poznavanje delovanja avtentikacijskih in avtorizacijskih mehanizmov (OpenID Connect, OAuth 2.0, SSO),
 • razumevanje koncepta kontejnerizacije (Docker),
 • razumevanje spletnih komunikacijskih protokolov (REST),
 • razumevanje mikrostoritvene paradigme in implementacija skalabilne arhitekture,
 • tesno sodelovanje z razvojno ekipo pri ustvarjanju projektov in zagotavljanju najvišje kvalitete produkta,
 • sposobnost samostojnega dela in dela v ekipi, samoiniciativnost, pedantnost, kreativnost, dobra osebna organizacija, sposobnost prilagajanja in učenja novih stvari,
 • odlične komunikacijske sposobnosti.

Bonus:

 • portfelj dosedanjih projektov in/ali njihova predstavitev,
 • izkušnje na ostalih prodročjih razvoja programske opreme,
 • izkušnje s programskim jezikom JavaScript,
 • izkušnje z uporabo nosql podatkovnih zbirk (MongoDB).

V razvoju uporabljamo:

 • Node.js, NginX,
 • YARN, NPM,
 • JSdoc, APIdoc,
 • OpenID Connect, OAuth 2.0,
 • Let’s Encrypt,
 • Babel, ESLint,
 • Grunt, Gulp, Webpack,
 • CentOS 6,7,
 • Docker,
 • Gitlab, JIRA,
 • Git, Gitlab CI,
 • In-house orodja.

Višina plačila je odvisna od nivoja znanja in izkušenj kandidata.

_____________________________________________________________________________________

Big Data strokovnjak

Zaposlimo Big Data strokovnjaka. Predvideno je sodelovanje v vseh fazah uvajanja tovrstnih sistemov, kar vključuje načrtovanje, implementacijo, razvoj, podatkovno raziskovanje/rudarjenje, testiranje in odpravljanje napak.

Pričakovana znanja in izkušnje (vsaj 1.leto):

 • zasnova Big Data rešitev na osnovi porazdeljenih sistemov Hadoop, kot so MapReduce, Hive, MongoDB ali Casssandra,
 • razumevanje in uporaba visoko performančnih algoritmov pri reševanju Big Data izzivov,
 • razumevanje in uporaba programskih jezikov pri razvoju analitičnih sklopov Java, Python, R,
 • razumevanja in uporaba NoSQL in RDBMS podatkovnih sistemov MongoDB, Redis, HBase,
 • razumevanje in uporaba podatkovnih skladišč DWH,
 • sposobnost upravljanja ter vzdrževanja transformacijskih procesov z uporabo obstoječih ETL, ELT orodij,
 • implementacija rešitev na kompletnem Hadoop okolju z usmeritvijo na zbiranju, razčlenjevanju, analizi in vizualizaciji večje količine podatkov.

Splošne zahteve:

 • kreativnost, samoiniciativnost, ambicioznost, dobra osebna organiziranost, urejenost, sposobnost timskega dela,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • univerzitetna izobrazba.

Ponujamo:

 • odlične delovne pogoje v urejenem in sproščenem okolju, kjer se sodelovanje in medsebojna pomoč na prvem mestu,
 • spoznavanje in delo z najnovejšimi tehnologijami,
 • strokovni razvoj v izobraževalnih centrih v Sloveniji in tujini,
 • možnost napredovanja in osebnega razvoja.

SmartIS je visoko tehnološko podjetje, ki ti omogoča da pokažeš svoj potencial in da skupaj z ekipo mladih IT strokovnjakov dosegaš in presegaš osebne ter poslovne cilje.

V inovativnem okolju najnaprednejših tehnologij in nadvse zanimivih ter dolgoročnih projektov vas pričakujemo in vas izzivamo da nam pošljete CV in se nam pridružite.